CAD prevodi

Nudimo prevajanje zahtevnih 3D CAD modelov iz različnih native/direktnih CAD formatov v standardne CAD formate kot so ACIS , IGES , STEP, VDA-FS , Parasolid.

Nudimo tudi prevajanje native/direktnih 3D CAD modelov v druge native/direktne CAD formate.

Pokličite za podrobnosti !

Suportirani native formati: Catia V4 , Catia V5 , ProEngineer/Wildfire , SolidWorks , Unigraphics.